HEMA Foundation  iedereen

lees voor

HEMA Foundation maakt zich hard voor een inclusieve samenleving, waarin iedereen mee kan doen aan het dagelijks leven. Dit doen wij door ons in te zetten voor taalvaardigheid onder jonge kinderen en hun gezin. En wij stimuleren Social Design: met een ontwerpbril kijken naar taaie maatschappelijke vraagstukken om te komen tot nieuwe oplossingen.

voor een inclusieve samenleving

lees voor

taalvaardigheid

lees voor

HEMA Foundation geeft iedere drie jaar een impuls aan een thema dat bijdraagt aan inclusiviteit. Op dit moment is het thema taalvaardigheid. Jaarlijks worden er 170.000 kinderen geboren. Bijna 25% van deze kinderen krijgt een taalachterstand (bron: Nederlands Centrum Jeugdgezondheid). Veel praten met je kind, direct vanaf de geboorte, kan hierin een groot verschil maken. Opgroeien in een taalarm gezin waar weinig wordt gesproken en (voor)gelezen, vergroot namelijk de kans op een taalachterstand en laaggeletterdheid later aanzienlijk.

HEMA Foundation wil deze vicieuze cirkel doorbreken en zet zich ervoor in dat geen enkele kind begint aan school met een taalachterstand. Zo zijn wij bijvoorbeeld de campagne VerderVertellen gestart om ouders te stimuleren meer met hun kind te praten, hebben wij kinderzwerfboekenkasten geopend in HEMA-filialen in heel Nederland en organiseren wij taalworkshops voor (aanstaande) ouders.

social design

lees voor

Design heeft een enorme potentie om bij te dragen aan oplossingen voor taaie maatschappelijke vraagstukken en aan te zetten tot een inclusieve samenleving. Daarom stimuleert HEMA Foundation wat wij noemen ‘social design’. Innovatieve concepten en ideeën die bijdragen aan het voorkomen en tegengaan van taalachterstanden bij jonge kinderen en hun gezin.

0%

van de kinderen heeft een taalachterstand

0%

van de kinderen verlaat de basisschool zonder goed te kunnen lezen & schrijven

0

design teams geselecteerd voor Accelerator

1

euro startkapitaal voor winnende design teams

lees voor

activiteiten

Inloopochtend voor ouders en opvoeders

Van in de buik tot een jaar: hoe ontwikkelt een kind taalvaardigheid?

9 tips die voorlezen nog leuker maken

Start HEMA Foundation Accelerator

Menu