HEMA Foundation gelooft dat design een enorme potentie heeft bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. In april 2019 is de eerste HEMA Foundation Accelerator gestart. Een programma voor opkomende designers om ze op te leiden tot ondernemende social designers. Zeven teams hebben negen maanden keihard gewerkt aan het ontwikkelen van betekenisvolle concepten die bijdragen aan taalontwikkeling bij kinderen tot 4 jaar en hun gezin. De concepten blijven volledig eigendom van het ontwerpteam.

Op 29 november was de grand finale. De teams pitchten hun concept aan stichtingen, experts, partners en investeerders. Hierbij zijn goede (potentiële) partnerships aangegaan en in 2020 gaan de teams met hun partners verder om hun concept door te ontwikkelen en implementeren! Bekijk hieronder alle concepten. Ook ontvangen de drie beste teams – uitgekozen door de aanwezige stakeholders – €5.000 startkapitaal. Dit zijn: Buikpraat, Klets & Kous en E.O.E. Gefeliciteerd!

Benieuwd naar het volledige Accelerator programma? Kijk dan hier. In 2020 start een nieuwe accelerator. Houd deze site in de gaten voor meer info.

0
%
van de kinderen heeft een taalachterstand
0
designteams ontwikkelden betekenisvolle concepten
0
maanden coaching en training
0
K
startkapitaal voor de beste concepten

van visie naar ondernemen met impact

De HEMA Foundation Accelerator is een kosteloos trainings- en coachingsprogramma van negen maanden, waarin designers in teamverband werken aan:

  • Visieontwikkeling: je leert hoe je jouw ontwerpvaardigheden kunt inzetten om concepten te ontwikkelen voor een inclusieve samenleving.
  • Van idee naar concept: je leert haalbare, schaalbare en impactvolle doelen te stellen en hoe je van een goed idee tot een succesvol concept komt.
  • Ondernemerschap: je leert nieuwe ondernemersvaardigheden waarmee je jouw concept omzet naar een succesvolle business met maatschappelijke impact.

concepten van 2019

Met de accelerator leiden we jong (design) talent op tot social designers en we coachen hen in het ontwikkelen van betekenisvolle concepten (producten, services, rollen) voor de samenleving van morgen, die inspelen op complexe maatschappelijke uitdagingen. Hieronder vind je alle concepten van de zeven design teams van dit jaar.

Buikpraat
Klets en Kous
Embassy of Expression (E.O.E)
GEKKEgeit
Klinker
Zeggut
HELDR
Buikpraat

HET ONGEZIENE KIND
Wist jij dat baby’s al voor de geboorte de eerste momenten van contact zoeken? Je kunt hier op verschillende manier op reageren. Dat komt jullie hechting ten goede. Én zorgt ervoor dat jouw baby na de geboorte gemakkelijker in contact komt met zichzelf en anderen. Het hebben van affectieve relaties vormt de basis voor het ontvangen van een goed taalaanbod. Buikpraat geeft door middel van audio-oefeningen ouders voorbeelden hoe je kunt communiceren met je baby en dat elke ouder dit in zich heeft. Startend met de eerste hand op je zwangere buik.

ONZE MISSIE
Ontdek de communicatie mogelijkheden met jouw baby in de eerste 1001 dagen.

HET CONCEPT
Buikpraat heeft het doel de communicatie tussen baby, opvoeders en hun omgeving bloot te leggen. Door zich op de eerste 1001 dagen te focussen, geteld vanaf de bevruchting tot het tweede levensjaar. Deze periode is van fundamenteel belang. We willen opvoeders laten zien dat taalvaardigheid meer is dan alleen woordjes leren. Op een laagdrempelige manier laten we alle ouders kennismaken met de veelzijdigheid van taal, zodat ze niet alleen beseffen hoe belangrijk dit is, maar ook enthousiast worden om actief aan de slag te gaan. Zo hopen we alle ‘bubbels’ in de maatschappij aan te spreken en zo een breder draagvlak te creëren over het belang van taalontwikkeling.

PILOT 2020
Op 1 januari 2021 starten wij samen met tien verloskundigenpraktijken, een grootschalige pilot. Iedere zwangere vrouw heeft een verloskundige over de vloer en zo komen verloskundigen dus ook in ieder soort huisje terecht. Het doel van deze pilot is een mooie representatie van de diversiteit in onze samenleving te bereiken. Zodat het product
aansluit bij diversiteit aan gezinnen. Daarvoor zijn wij op zoek naar: verloskundigenpraktijken, publicatie, promotie en subsidie of investering.

Kijk voor de laatste info op www.buikpraat.nl

Founders: Olga van Lingen (designer) en Lotte Jonkergouw (social designer)

Klets en Kous

HET MAAKBARE KIND
We leven in een prestatiemaatschappij, waarin alles meetbaar is. Opvoeders ervaren grote druk om het maximale uit (jonge) kinderen te halen, met het doel dat ze zich in de toekomst in een complexe maatschappij kunnen redden. Voor sommige kinderen is onvoldoende ruimte om zich op hun eigen manier te ontwikkelen en bijvoorbeeld taalvaardig te worden. Dit kan ertoe leiden dat kinderen bang worden om te falen, onzeker worden over hun kunnen en een aversie tegen leren ontwikkelen. Druk uitoefenen op kinderen om ze te laten presteren werkt soms averechts, zij hebben juist baat bij de vrijheid en ruimte om zich op hun eigen manier te ontwikkelen.

ONZE MISSIE
Momenten van onverdeelde aandacht die ruimte bieden aan het kind!

HET CONCEPT
In de eerste vier levensjaren groeit een kind van baby tot peuter en ontwikkelt in iedere levensfase andere manieren van communiceren. Middels de associatiemethode geeft Klets & Kous kinderen de ruimte om, in iedere levensfase, eigen invulling te geven aan woorden. Zo kunnen we taal een laagje dieper verweven in het dagelijks leven en letterlijk mee laten groeien met het kind. Klets & Kous wil kinderen stimuleren om een nieuwsgierige houding te ontwikkelen ten opzichte van leren, waarbij leren gaat over een proces en niet over einddoelen. Het principe van goed en fout laten wij hierbij los!

Kijk op www.kletsenkous.nl voor de laatste informatie.

Team: Yasmin Groot (Art Director en concept designer), Floor Kruisdijk (brand strategist) en Lina Li (design researcher)

Embassy of Expression (E.O.E)

Taal is meer dan alleen woorden. Taal gaat om begrijpen, het leggen van verbanden, over beleving en over jezelf uitdrukken. Taal is expressie.

Zodra een kind geboren is, drukt het zich uit door middel van huilen en lachen. De woorden komen later. Expressie is een van de eerste facetten van opvoeden en het begin van taal. Je bent, zonder dat je hier bewust van bent, de hele dag aan het communiceren met je kind. Het kind leert van jou door te imiteren, te kijken en te beleven. Hierdoor zijn opvoeders enorm belangrijk voor de expressie- en dus taalontwikkeling van het kind.

Taal ontwikkelt zich door te ‘zijn’ met je kind. Leuke dingen doen en erover praten is vaak al genoeg. Maar in sommige situaties is dat niet gemakkelijk. Dat komt vaak door schaarste van tijd, geld of kennis. Voor hen willen we handvatten bieden om in de thuissituatie lekker te ‘zijn’ met je kind en men ervan bewust te maken hoe belangrijk dit is.

Samen met de experts van expressie (de creatieve professionals) creëren wij activiteiten die opvoeders en kinderen samen thuis kunnen doen. In de E.O.E-app kun je kiezen of je bijvoorbeeld met Hanneke een paradijsvogel maakt, met Eva gaat zingen of met Alex een schip bouwt. Deze expressiteiten vormen een kader waarbinnen taal aan bod komt.

Wij – de Embassy of Expression – willen kinderen spelenderwijs en zorgeloos de wereld laten ontdekken waarbij indirect maar niet ineffectief de taalontwikkeling gestimuleerd wordt. We sporen aan nieuwe expressievormen te ontdekken waardoor kinderen de kans krijgen hun eigen taal te vinden.

Kijk op www.eoe.nu voor meer informatie.

Team: Judith Muijs (freelance ontwerper) en Sophie van de Laar (ontwerper en manager)

GEKKEgeit

Spontane en fantasievolle momenten die ouders met kinderen hebben, zorgen voor een goed fundament voor een taalvaardig kind. Het fantasievolle kind voelt zich vaak onbegrepen door zijn ouders. Ouders denken dat zij het juiste doen voor de opvoeding van hun kind, maar missen hierdoor kansen. Het is belangrijk dat ouder en kind elkaar beter begrijpen en er meer momenten zijn waarin zij met elkaar in gesprek kunnen gaan. Daarom ontwikkelt GEKKEgeit een spel dat de fantasiewereld van kinderen gebruikt om sociale interactie tussen ouder en kind te stimuleren tijdens dagelijkse activiteiten.

ONZE MISSIE
GEKKEgeit maakt het mogelijk om van alledaagse activiteiten een fantasierijke sociale interactie te maken. Wij bieden ouders een houvast om grenzeloos te denken en openen hun ogen voor de fantasiewereld van het kind, waardoor ouders hun kind beter kunnen begrijpen.

HET CONCEPT
Haal gekkigheid in huis met het GEKKEgeit-spel! Het GEKKEgeit-spel bestaat uit vijf karakters die je kan inzetten tijdens alledaagse activiteiten om een fantasievolle interactie te starten. De karakters kunnen worden bevestigd aan alledaagse producten, zoals een vork tijdens het eten. Om te oefenen met fantasieverhalen, gebruik je de fantasiekaarten. Een deel bevat fantasiewoorden en een ander deel bevat fantasieafbeeldingen. Kinderen hebben hier de leiding. GEKKEgeit opent zo de ogen van ouders voor de fantasiewereld van het kind.

Kijk op www.gekke-geit.com voor meer info.

Team: Iris Muriel van Houten (product designer), Laure van Bergen (gedragswetenschapper) en Sophie Helene Dirven (social designer)

Klinker

We willen opvoeders laten zien dat taalvaardigheid meer is dan alleen woordjes leren. Op een laagdrempelige manier laten we alle ouders kennismaken met de veelzijdigheid van taal, zodat ze niet alleen beseffen hoe belangrijk dit is, maar ook enthousiast worden om actief aan de slag te gaan. Zo hopen we alle ‘bubbels’ in de maatschappij aan te spreken en zo een breder draagvlak te creëren voor het belang van taalontwikkeling.

ONZE MISSIE
Op een duurzame manier opvoeders inspireren in de diversiteit van de (taal)- ontwikkeling van het jonge kind.

HET CONCEPT
Alle ouders in spé krijgen een pakket vol inspirerend en informatief materiaal. Dit kan worden ingezet tijdens de dagelijkse activiteiten om op een veelzijdige en speelse manier met taal bezig te zijn. Zo brengen we taalvaardigheid onder de aandacht en creëren we waardevolle interacties tussen ouder en kind. Een bundeling van (bestaande) interventies, met zorg geselecteerd. In Nederland zijn er namelijk al veel interventies ontwikkeld, maar het blijkt dat ouders deze moeilijk weten te vinden. Klinker wil hiervoor een podium bieden. Klinker wordt het platform voor inspiratie en tools op het gebied van taalontwikkeling voor opvoeders van het jonge kind.

Kijk op www.klinkermee.nl voor meer info.

Team: Marte Vissers (ontwerper en museumdocente) en Marlouse van ‘t Wout (pedagoog en zorgcoordinator basisschool)

Zeggut

Taalvaardigheid (laag- én hooggeletterdheid) wordt van generatie op generatie doorgegeven. Bovendien is het een maatschappelijk fenomeen dat ouders of opvoeders vaak in hun eigen bubbel zitten als het gaat om communicatie met het jonge kind. Hoe kunnen we ouders en opvoeders zover krijgen dat ze buiten hun eigen bubbel kijken en geïnspireerd raken door wat er daar buiten gebeurt?

ONZE MISSIE
ZEGGUT geeft peuters en kleuters een eigen stem waardoor ouders, opvoeders én andere peuters en kleuters op een toegankelijke manier nieuwe inzichten krijgen in de belevingswereld en behoeften van het kind. Tegelijkertijd wordt de jonge kijker geïnspireerd tot communiceren.

HET CONCEPT
ZEGGUT: verhaaltje uit, camera aan. Peuterpr
aatprogramma ZEGGUT focust op de belevings-wereld van het jonge kind door met hem/haar te filosoferen over het hoofdthema van een voorgelezen verhaaltje. Voorafgaand aan het gesprek met het kind wordt, bij wijze van conversation starter, buiten beeld, een verhaal voorgelezen met een bepaald thema. Denk hierbij aan thema’s als gevoelens, vriendschap, dieren. Iedere aflevering zet de verschillende belevingswerelden van peuters/ kleuters over hetzelfde thema tegen elkaar af. De kinderen in ZEGGUT zijn een afspiegeling van de maatschappij. Ook gaan we nog onderzoeken of we anderstalige afleveringen zouden moeten maken.

Neem voor meer info contact op via zeggut4hf@gmail.com

Team: Nienke Aafjes (product designer) en Peggy Bussink (visual en concept designer)

HELDR

Sommige kinderen ervaren druk om aan de verwachtingen van hun ouders te voldoen. Gemiste kansen en ideologieën uit de levens van opvoeders worden op de kinderen afgespiegeld. Gewoontes en gebruiken, maar ook leermethoden. Hierdoor blijven de mogelijkheden en de potentie van nieuwe leervormen onzichtbaar. Door een geprojecteerde opvoeding bieden zij hun kinderen niet de ruimte om op hun eigen manier te leren en taalvaardig te worden.

ONZE MISSIE
HELDR helpt opvoeders bewust te worden van de herkomst van hun opvoedgewoonten en de invloed daarvan op de cognitieve (taal)- ontwikkeling van het kind. Zo kiezen zij zelf wat ze weglaten – of juist meenemen in de opvoeding.

HET CONCEPT
‘BewustwoOrding’ presenteert opvoeders wekelijks een (opvoed)- dilemma, gerelateerd aan taal. Andere opvoeders vertellen in verhaalvorm de reden achter hun keuze gedurende de week. De opvoeders kunnen zelf ook kiezen om hun verhaal (anoniem) te delen. Na een week krijgen de opvoeders nogmaals hetzelfde dilemma voorgeschoteld. Ze kunnen er nu voor kiezen om van mening te veranderen, of juist te bevestigen. Het lezen, delen en afwegen van opvoedkeuzes geeft inzicht. Het zet aan tot zelfreflectie. Op een behapbare manier houdt BewustwoOrding je zo een spiegel voor, en door het verkregen zelfbewustzijn groeit het zelfvertrouwen van de opvoeders en de ruimte voor het kind.

Neem voor meer info contact op via dennyblokland@gmail.com

Team: Anne Kamps (vormgever), Denny Blokland (industrieel ontwerper en social design), Matthijs Valkenburg (industrieel ontwerper) en Kim Nicolai (industrieel ontwerper).

programma

Design teams werken negen maanden lang aan zichzelf en een betere wereld. Elke twee à drie weken krijgen de teams individuele begeleiding en coaching of volgen zij samen met de andere teams workshops op het gebied van future framing, concept creatie en validatie, het ontwikkelen van een business case, marketing, persoonlijke profilering en communicatie.

waarom taalvaardigheid?

Ieder jaar worden er in Nederland zo’n 170.000 kinderen geboren. Bijna 25% van deze kinderen ontwikkelt een taalachterstand. Laaggeletterdheid wordt vaak van generatie op generatie doorgegeven. Opgroeien in een taalarm gezin waar weinig wordt gesproken en (voor)gelezen, vergroot de kans op laaggeletterdheid aanzienlijk. HEMA Foundation wil dit doorbreken en eraan bijdragen dat geen kind van vier jaar een taalachterstand heeft.

onze partners

HEMA Foundation werkt samen met Reframing Studio en AimfortheMoon. Met Reframing Studio creëer je een toekomstvisie van Nederland en de rol van taalvaardigheid daarin. Onder het motto “ideas are cheap, execution is everything” helpt Aimforthemoon bij het vertalen van ideeën naar het testen en bouwen van een sterke propositie en services, concepten of producten. Voor de recruitment en uitvoering van het programma werken wij daarnaast samen met BNO (Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers) en diverse academies.

Menu