contact & faq

  1. Home
  2. chevron_right
  3. contact & faq

HEMA Foundation

home

NDSM-straat 10, 1033 SB Amsterdam

phone

+31 (0)20 224 2424

Jouw mening telt

HEMA Foundation komt graag met jou in contact. Heb je een vraag, suggestie, idee of feedback? Stuur ons een bericht en wij streven er naar binnen uiterlijk vijf werkdagen te antwoorden.  

Naam
person
Fill out this field
E-mail *
email
Fill out this field
Telefoonnummer
phone
Fill out this field
Bericht *
create
Fill out this field
Informatie voor de pers
Informatie voor de pers
account_circle

Nathalie Kruger

mail

corpcom@hema.nl

phone

+31 (0)20 311 4421

Veelgestelde vragen

Over HEMA Foundation

Kan ik mijn Meer HEMA punten doneren?
Waarom is HEMA Foundation opgericht?
Waarom richt HEMA Foundation zich op inclusiviteit?
Wat doet HEMA Foundation?
Hoe bepalen jullie aan welke thema’s HEMA Foundation werkt?
Opereert HEMA Foundation wereldwijd?
Werkt HEMA Foundation samen met partners?
Wat is de relatie tussen HEMA en HEMA Foundation?
Hoe wordt HEMA Foundation gefinancierd?
Kan ik mijn Meer HEMA punten doneren?

Een tot twee keer per jaar is het mogelijk om je Meer HEMA punten te doneren aan de HEMA Foundation. Zodra de actie gaat lopen, geven we informatie via deze website, via hema.nl en in de HEMA app.

Waarom is HEMA Foundation opgericht?

HEMA is er voor iedereen en staat midden in de samenleving. HEMA ziet het als haar rol om hierin een positief verschil te maken. Daarom is HEMA Foundation opgericht in 2018. HEMA Foundation zet zich in voor een inclusieve samenleving, waarin diversiteit wordt gewaardeerd. En wij maken ons er hard voor dat de inzet van design een ‘nieuw normaal’ wordt in de aanpak van maatschappelijke vraagstukken.

Waarom richt HEMA Foundation zich op inclusiviteit?

Wij geloven dat inclusiviteit bijdraagt aan een meer diverse en creatieve samenleving. Alleen door iedereen in zijn kracht te zetten en talenten van mensen te benutten, komen we samen tot vernieuwende oplossingen voor een beter dagelijks leven voor iedereen.

Wat doet HEMA Foundation?

HEMA Foundation zet zich in voor een inclusieve samenleving, waarin iedereen mee kan doen aan het dagelijks leven. Iedere drie jaar geeft HEMA Foundation een impuls aan een thema dat hieraan bijdraagt. Tot 2022 zetten wij ons in voor het thema taalvaardigheid. 25% van de Nederlandse kinderen begint namelijk aan school met een taalachterstand, die later moeilijk in te halen is en (grote) gevolgen kan hebben.

Daarnaast stimuleert HEMA Foundation inclusive design. Dat is de ontwikkeling van concepten die bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Wij geloven namelijk dat door met een design bril te kijken naar maatschappelijke thema’s, je komt tot meer innovatieve en impactvolle oplossingen.

Hoe bepalen jullie aan welke thema’s HEMA Foundation werkt?

We kijken goed naar welke maatschappelijke behoefte er is in de samenleving en sluiten hierop aan. Hiervoor werken wij samen met verschillende partners zoals NGOs, experts, academies, corporate foundations, bedrijven, studenten en het algemeen publiek. Ook kijken wij naar bestaande activiteiten van andere organisaties. Zo zorgen we ervoor dat we met onze activiteiten iets toevoegen en echt het verschil maken.

Opereert HEMA Foundation wereldwijd?

HEMA Foundation gaat wereldwijd opereren. Bij de start van HEMA Foundation beginnen wij met activiteiten in Nederland. Hierna breiden wij de activiteiten uit naar Europa en op termijn ook buiten Europa.

Werkt HEMA Foundation samen met partners?

Wij geloven dat we alleen maximale impact kunnen realiseren als wij samenwerken met andere organisaties en bedrijven die dezelfde doelen hebben. Voor de uitvoering van onze activiteiten werken we – afhankelijk van de activiteit en het gekozen thema – samen met uiteenlopende externe organisaties. Bekijk per activiteit op onze website met wie wij samenwerken.

Wat is de relatie tussen HEMA en HEMA Foundation?

HEMA Foundation wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van HEMA in de vorm van financiële middelen en de inzet van kennis, ervaring en tijd van HEMA medewerkers. HEMA Foundation is een stichting en maakt in juridische zin geen deel uit van HEMA.

Hoe wordt HEMA Foundation gefinancierd?

HEMA Foundation is een stichting en heeft nadrukkelijk niet tot doel het maken van winst. Het vermogen van HEMA Foundation wordt gevormd door:

  • jaarlijkse donatie van HEMA B.V.
  • giften, donaties en schenkingen van HEMA medewerkers en derden
  • opbrengsten uit monsterverkopen van HEMA B.V.
  • fondsenwervende activiteiten zoals veilingen
  • overige baten

taalvaardigheid

Waarom kiest HEMA Foundation voor het thema taalvaardigheid?
Waarom is taalontwikkeling belangrijk?
Wat doet de HEMA Foundation concreet?
Kan ik een subsidieaanvraag of voorstel indienen?
Kan ik meedoen aan de taalactiviteiten die jullie organiseren?
HEMA werkt al jaren samen met maatschappelijke organisaties. Vallen deze samenwerkingen nu onder HEMA Foundation?
Welk thema gaan jullie na taalvaardigheid een impuls geven?
Waarom kiest HEMA Foundation voor het thema taalvaardigheid?

Iedere drie jaar geeft HEMA Foundation een impuls aan een thema dat bijdraagt aan meer inclusiviteit. Tot 2022 is het thema taalvaardigheid. Ieder jaar worden er in Nederland zo’n 170.000 kinderen geboren. Ongeveer 25% van die kinderen start de basisschool met een taalachterstand die later moeilijk in te halen is. Zwangeren en ouders van jonge kinderen wéten vaak niet hoe belangrijk veel praten met je kind is. Of hoe je dit op een laagdrempelige manier kunt doen. Dit geldt voor taalarme gezinnen, maar ook in meer hoogopgeleide gezinnen is dit niet vanzelfsprekend. HEMA Foundation wil bewustwording creëren onder (aanstaande) ouders voor het belang van praten en taalontwikkeling vanaf de geboorte.

Waarom is taalontwikkeling belangrijk?

Leren praten is belangrijk voor de algemene ontwikkeling van een kind. Praten legt het fundament voor lezen, schrijven en communiceren. Taalontwikkeling hangt sterk samen met verbale taalvaardigheden, woordenschat en kennis van grammatica. Daarnaast is taal ook belangrijk in de sociale ontwikkeling, het omgaan met anderen en jezelf uitdrukken.

Wat doet de HEMA Foundation concreet?

Taalachterstanden worden vaak van generatie op generatie doorgegeven. Opgroeien in een taalarm gezin waar weinig wordt gesproken en (voor)gelezen, vergroot de kans op laaggeletterdheid later aanzienlijk. HEMA Foundation wil deze vicieuze cirkel doorbreken en zet zich ervoor in dat geen enkele 4-jarige een taalachterstand heeft. Dit doen wij door bewustwordingsactiviteiten op te zetten voor jong en oud. Zoals een landelijke voorlichtingscampagne, het organiseren van voorleesmiddagen, openen van zwerfboekenkasten en verzorgen van workshops voor (aanstaande) ouders.

Ook ondersteunen wij impactvolle projecten die taalvaardigheid in gezinnen met jonge kinderen (0 – 4 jaar) stimuleren. Hiervoor stellen wij expertise, vrijwilligers en alle HEMA communicatiekanalen (on- en offline) ter beschikking.

Kan ik een subsidieaanvraag of voorstel indienen?

Het is niet mogelijk om een subsidieaanvraag of projectvoorstel in te dienen. De HEMA Foundation organiseert activiteiten en zet zelf projecten op met afwisselende externe organisaties.

Kan ik meedoen aan de taalactiviteiten die jullie organiseren?

Natuurlijk! HEMA foundation organiseert uiteenlopende taalactiviteiten in heel Nederland. Alle geplande activiteiten plaatsen wij hier op onze website.

HEMA werkt al jaren samen met maatschappelijke organisaties. Vallen deze samenwerkingen nu onder HEMA Foundation?

HEMA werkt inderdaad al jaren samen met onder andere KWF Kankerbestrijding, COC, de Raad van Kinderen en LINDA.Foundation. Deze partnerships vallen niet automatisch onder HEMA Foundation, tenzij ze aansluiten bij het gekozen thema. Met HEMA Foundation brengen wij focus aan in onze maatschappelijke activiteiten om onze impact vergroten.

Welk thema gaan jullie na taalvaardigheid een impuls geven?

HEMA Foundation geeft iedere drie jaar een impuls aan een thema dat bijdraagt aan inclusiviteit. Tot 2021 zetten wij ons in voor het thema taalvaardigheid. Wij kijken zorgvuldig welk opvolgend thema een impuls nodigt heeft en nauw aansluit bij onze missie. In 2020 bepalen wij samen met partners het nieuwe thema.

inclusive design

Waarom stimuleert HEMA Foundation inclusive design?
Hoe stimuleert HEMA Foundation inclusive design?
Kun je meer vertellen over de inclusive design accelerator?
Kan ik meedoen aan de accelerator?
Komen de winnende ideeën van de accelerator bij HEMA in het assortiment?
Waarom stimuleert HEMA Foundation inclusive design?

Wij geloven dat design een enorme potentie heeft om oplossingen te bieden voor maatschappelijke vraagstukken. En om aan te zetten tot een meer inclusieve samenleving. Daarom stimuleren wij inclusive design. Dat zijn concepten (producten, diensten of systemen) die eraan bijdragen dat iedereen actief kan deelnemen aan het dagelijkse leven.

Hoe stimuleert HEMA Foundation inclusive design?

HEMA Foundation wil designers, academies, maatschappelijke organisaties, overheden en bedrijven verbinden om samen te zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Hiervoor bieden wij een open platform om te experimenteren, innoveren en verbinden. En wij organiseren een accelerator program voor opkomende designers.

Kun je meer vertellen over de inclusive design accelerator?

De HEMA Foundation Accelerator is een intensief training- en coaching programma voor opkomende designers die een positieve impact op deze wereld willen maken. Momenteel zijn zes design teams hard bezig om impactvolle concepten te creëren die bijdragen aan het tegengaan van taalachterstanden bij kinderen tot 4 jaar. Je kunt hier alle teams volgen op hun eigen site. En het volledige Accelerator programma vind je hier.

Kan ik meedoen aan de accelerator?

Het is nu helaas niet mogelijk om je in te schrijven. Momenteel doen zes design teams mee aan de Accelerator, die tot eind 2019 loopt. Zodra wij een nieuwe Accelerator starten, laten we dat uiteraard weten via o.a. de website en sociale mediakanalen van HEMA Foundation en HEMA.

Komen de winnende ideeën van de accelerator bij HEMA in het assortiment?

Nee. Wij vinden het belangrijk dat de concepten een impuls geven aan een meer inclusieve maatschappij. De concepten zijn daarom beschikbaar voor elke organisatie die interesse heeft om het te omarmen, implementeren of financieren.

Menu