over HEMA Foundation

over HEMA Foundation

HEMA is er voor iedereen en staat midden in de samenleving. Dat brengt een maatschappelijke verantwoordelijkheid met zich mee en daarom ben ik trots dat in 2018 HEMA Foundation is opgericht.

HEMA Foundation zet zich in voor een inclusieve samenleving, waarin iedereen mee kan doen aan het dagelijkse leven. Op zijn of haar eigen manier. Want voor veel mensen is dit helaas nog niet vanzelfsprekend.

Er zijn al verschillende initiatieven om de samenleving ‘inclusiever’ te maken. Vanuit de overheid, non-profitorganisaties en het bedrijfsleven. Tegelijkertijd is er nog volop ruimte voor innovatieve en verbindende initiatieven die bijdragen aan structurele oplossingen. Met HEMA Foundation willen wij hier een strategische impuls aan geven. Dat doen wij door met de foundation voort te bouwen op de kracht van HEMA: een organisatie die er voor iedereen is en die producten ontwikkelt met een kenmerkend uniek design.

Iedere drie jaar geeft de foundation een impuls aan een thema dat bijdraagt aan inclusiviteit. Wij starten met het thema taalvaardigheid, want goed kunnen communiceren, lezen en schrijven kan een grote positieve impact hebben op je dagelijks leven. 25% van de kinderen heeft echter een taalachterstand. Daarnaast is het onze ambitie inclusive design een nieuwe normaal te maken bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Onze snel veranderende samenleving vraagt om een nieuwe aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Een aanpak die zich kenmerkt door creativiteit en samenwerking. Daarom werken wij nauw samen met uiteenlopende partners zoals NGOs, experts, designers, academies en bedrijven. Ook kijken wij goed naar bestaande activiteiten van andere organisaties, zodat onze activiteiten echt aanvullend en versterkend zijn.

Zo zorgen we ervoor dat de activiteiten van de HEMA Foundation bijdragen aan een beter dagelijks leven. Voor iedereen.

Eva Ronhaar
Directeur HEMA Foundation

Eva Ronhaar - Director HEMA Foundation

meer over HEMA foundation

missie & visie

missie

Met HEMA Foundation zetten wij ons in voor een inclusieve samenleving waarin diversiteit wordt gewaardeerd. En wij maken ons er hard voor dat de inzet van design een ‘nieuw normaal’ wordt in de aanpak van maatschappelijke vraagstukken.

visie

Wij geloven dat inclusiviteit bijdraagt aan een meer diverse en creatieve samenleving. Een samenleving die iedereen in zijn kracht zet en talenten van alle mensen benut. Zo komen we samen tot vernieuwende oplossingen voor een beter dagelijks leven voor iedereen.

bestuur & organisatie

het bestuur van HEMA Foundation

Tjeerd Jegen

voorzitter en CEO HEMA
“Ik ben ervan overtuigd dat bedrijven een grotere rol moeten spelen in de samenleving dan de economische bijdrage die zij leveren. Om deze reden zie ik het als een grote eer en voorrecht om mede leiding te geven aan de HEMA Foundation. De HEMA Foundation wil op een duurzame manier samen met de collega’s en de partners van HEMA het verschil maken zodat iedereen een kans krijgt om mee te doen in onze samenleving.”

Laurentien van Oranje

onafhankelijk bestuurslid
“Het is geweldig dat laaggeletterdheid door de HEMA Foundation als prioriteit is aangemerkt, als onderdeel van een bredere visie op het belang van een inclusieve samenleving. De aanpak van laaggeletterdheid werkt alleen als het dichtbij mensen gebeurt en dat past goed bij het DNA van de HEMA Foundation. En ook het inzetten van de kracht van design spreekt me aan. Er gebeurt al heel veel, maar een nieuwe speler zoals de HEMA Foundation kan een strategische impuls geven aan het hele veld. Ik proef dat er veel ruimte is voor innovatieve en verbindende initiatieven die bijdragen aan structurele oplossingen. Daarom zie ik er naar uit om samen te werken vanuit mijn rol als onafhankelijk lid van het Bestuur.”

Adriana Hoppenbrouwer

algemeen bestuurslid en voormalig Marketing Director HEMA
“HEMA is er voor iedereen. Ik kijk er enorm naar uit om onze merkbelofte naar een hoger niveau te brengen en met HEMA Foundation écht een verschil te maken in de samenleving.”

Marcel van Laten

secretaris/penningmeester en Manager Franchise HEMA
“HEMA staat middenin de samenleving en met de HEMA Foundation bouwen wij hier op voort. Ik ben er trots op dat ik namens alle collega’s mag bijdragen aan een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt. Ongeacht wie je bent of waar je vandaan komt.”

team HEMA Foundation

Het bestuur bewaakt de strategie van de HEMA Foundation en geeft sturing aan de uitvoering van het beleid door de medewerkers van de foundation:

Eva Ronhaar - Director HEMA Foundation

Eva Ronhaar

Directeur HEMA Foundation
Marloes Bloemert - Programmamanager HEMA Foundation

Marloes Bloemert

Manager HEMA Foundation
internationaal

HEMA Foundation gaat op termijn internationaal opereren. Bij de start van de foundation in 2018 zijn wij gestart met activiteiten in Nederland. Waar mogelijk gaan wij op termijn uitbreiden naar andere landen waar HEMA actief is. Uiteraard passen wij deze projecten aan aan de lokale behoeften voor maximale impact.

beleidsplan

In juni 2018 is de HEMA Foundation gelanceerd en zijn wij gestart met de eerste activiteiten. Hiernaast vind je het HEMA Foundation beleidsplan voor de periode 2018-2022. Hierin kun je meer lezen over onze ambitie, strategie, activiteiten, organisatie en financiën.

jaarverslag & jaarrekening

In 2018 is HEMA Foundation gestart. Hier vind je het jaarverslag en de jaarrekening van 2018.

jaarverslag
jaarrekening
contact

HEMA Foundation komt graag met jou in contact. Heb je een vraag, suggestie, idee of feedback? Laat het weten via info@hema-foundation.org of bel +31 (0)20 224 2424.

Menu