over HEMA Foundation

HEMA is er voor iedereen en staat midden in de samenleving. Dat brengt een maatschappelijke verantwoordelijkheid met zich mee en daarom ben ik trots dat in 2018 HEMA Foundation is opgericht.

HEMA Foundation zet zich in voor een inclusieve samenleving, waarin iedereen mee kan doen aan het dagelijkse leven. Op zijn of haar eigen manier. Want voor veel mensen is dit helaas nog niet vanzelfsprekend.

Er zijn al verschillende initiatieven om de samenleving ‘inclusiever’ te maken. Vanuit de overheid, non-profitorganisaties en het bedrijfsleven. Tegelijkertijd is er nog volop ruimte voor innovatieve en verbindende initiatieven die bijdragen aan structurele oplossingen. Met HEMA Foundation willen wij hier een strategische impuls aan geven. Dat doen wij door met de foundation voort te bouwen op de kracht van HEMA: een organisatie die er voor iedereen is en die producten ontwikkelt met een kenmerkend uniek design.

Iedere drie jaar geeft de foundation een impuls aan een thema dat bijdraagt aan inclusiviteit. Wij starten met het thema taalvaardigheid, want goed kunnen communiceren, lezen en schrijven kan een grote positieve impact hebben op je dagelijks leven. 25% van de kinderen heeft echter een taalachterstand. Daarnaast is het onze ambitie inclusive design een nieuwe normaal te maken bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Onze snel veranderende samenleving vraagt om een nieuwe aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Een aanpak die zich kenmerkt door creativiteit en samenwerking. Daarom werken wij nauw samen met uiteenlopende partners zoals NGOs, experts, designers, academies en bedrijven. Ook kijken wij goed naar bestaande activiteiten van andere organisaties, zodat onze activiteiten echt aanvullend en versterkend zijn.

Zo zorgen we ervoor dat de activiteiten van de HEMA Foundation bijdragen aan een beter dagelijks leven. Voor iedereen.

Eva Ronhaar
Directeur HEMA Foundation

Eva Ronhaar - Director HEMA Foundation

meer over HEMA foundation

missie

Met HEMA Foundation zetten wij ons in voor een inclusieve samenleving waarin diversiteit wordt gewaardeerd. En wij maken ons er hard voor dat de inzet van design een ‘nieuw normaal’ wordt in de aanpak van maatschappelijke vraagstukken.

visie

Wij geloven dat inclusiviteit bijdraagt aan een meer diverse en creatieve samenleving. Een samenleving die iedereen in zijn kracht zet en talenten van alle mensen benut. Zo komen we samen tot vernieuwende oplossingen voor een beter dagelijks leven voor iedereen.

Menu