[us_page_title description=”1″ font_size=”1.8rem” inline=”1″]

Privacy Statement – stichting HEMA Foundation

Persoonsgegevens
In dit Privacy Statement kun je lezen hoe de stichting HEMA Foundation (“HEMA Foundation”) met jouw persoonsgegevens omgaat. Wij vinden het bij HEMA Foundation erg belangrijk dat de gegevens van deelnemers, vrijwilligers, supporters en donateurs met uiterste zorgvuldigheid worden verwerkt en beveiligd.

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van de door deelnemers, vrijwilligers, supporters en donateurs verstrekte persoonlijke informatie (“Persoonsgegevens”), alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van HEMA Foundation. Wij vinden het belangrijk dat je precies weet welke Persoonsgegevens HEMA Foundation verzamelt en voor welke doeleinden deze Persoonsgegevens gebruikt worden. In dit Privacy Statement beschrijven wij dat op een overzichtelijke manier. HEMA Foundation staat er in ieder geval voor in dat Persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd.

Gegevens vastleggen
Via verschillende formulieren op de website van HEMA Foundation of als je anderszins contact met ons hebt, donateur wordt, klachten indient of deelneemt aan designwedstrijden, worden er door jou opgegeven gegevens vastgelegd, bijvoorbeeld wanneer je donateur wordt of deelneemt aan een van onze acties. Dit doen wij ook als je je bij ons registreert voor het ontvangen van de nieuwsbrief, informatie opvraagt, informeert naar onze activiteiten, een vraag stelt of reageert op onze website of social media of op een andere manier met ons in contact treedt. Onderstaand een overzicht voor welke doeleinden HEMA Foundation Persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.

Het toesturen van de nieuwsbrief
Wanneer je jouw e-mailadres aan HEMA Foundation verstrekt, wordt je per mail op de hoogte gehouden over de activiteiten van HEMA Foundation. Mocht je deze e-mails niet meer willen ontvangen, dan kun je je onderaan de mail afmelden via de afmeldlink.

Recht op inzage
Door een schriftelijk verzoek in te dienen, kun je gebruikmaken van het recht op inzage in de persoonsgegevens die HEMA Foundation van je verwerkt. HEMA Foundation zal binnen vier weken op dit verzoek reageren. Mocht het zo zijn dat jouw persoonlijke gegevens onjuistheden bevatten, dan kun je deze gegevens laten wijzigen. Ook is het mogelijk om gegevens te laten verwijderen. Je vindt ons adres onder het kopje ‘Contact’.

Apps
Wanneer je de Ootje-app gebruikt, verzamelen wij met Google Analytics for Firebase voor analysedoeleinden een unieke identifier van jouw apparaat (Google Advertising ID op Android apparaten of de Advertising Identifier op iOS apparaten). Je kunt via de instellingen van jouw apparaat zelf bepalen hoe deze identifier wordt gebruikt, inclusief de mogelijkheid om deze opnieuw in te stellen. Via de links hieronder vind je meer informatie over hoe je deze instellingen kunt beheren op de besturingssystemen waarvoor HEMA Foundation apps maakt:

– Apple (iOS): https://support.apple.com/nl-nl/HT202074
– Android: https://support.google.com/pixelphone/answer/3118621?hl=nl

Wij raden je verder aan de privacyverklaring van Google te lezen:  https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Nieuwsbrief
Indien je je hebt aangemeld voor onze e-mails, dan bevat iedere nieuwsbrief een link waarmee je je kunt afmelden.

Gegevens beveiligen
HEMA Foundation draagt op meerdere manieren zorg voor het beveiligen van jouw gegevens. Als eerste hebben wij onze database (het systeem waarin persoonsgegevens worden opgeslagen) en server beveiligd. Ten tweede hebben alleen medewerkers die vanuit hun functie bevoegd zijn tot het verwerken van persoonsgegevens toegang tot de database. Op deze manier waarborgen wij de veiligheid van jouw gegevens.

Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. HEMA Foundation verwijdert persoonsgegevens na zes maanden, tenzij de gegevens nodig zijn voor het doel waarvoor deze zijn verzameld of worden gebruikt.

Vragen
Heb je vragen over ons Privacy Statement, dan kun je deze richten aan:

HEMA B.V.
Afdeling Klantenservice
Postbus 37110
1030 AC Amsterdam
of via onze online klantenservice

Wijzigen van het Privacy Statement
Dit Privacy Statement kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele HEMA Foundation Privacy Statement vind je altijd op www.hema-foundation.org. Indien het Privacy Statement wordt gewijzigd, zal HEMA Foundation dit communiceren via deze website.

Links
Op de website van HEMA Foundation tref je links aan naar andere websites. HEMA Foundation is niet verantwoordelijk voor de omgang door die partijen met persoonsgegevens.

Amsterdam, maart 2018

Menu