programma

  1. Home
  2. chevron_right
  3. programma

Future Framing fase (april – juni 2019)

Dag 1 – 30 april: Programma kick-off, introductie reframing & deconstructie van het ‘nu’
Alle ontwerpteams maken kennis met elkaar en het accelerator programma. Vervolgens neemt Matthijs van Dijk van Reframing Studio je in zevenmijlslaarzen mee door het gedachtegoed van reframing. Tijdens het tweede deel van de dag word je actief ondergedompeld in de huidige context van laaggeletterdheid in Nederland.

Dag 2 – 17 mei: Verkenning van de toekomstige wereld (2025)
De dag start met het in kaart brengen van de toekomstige samenleving, waarna je de verzamelde bouwstenen deelt met andere teams en hiaten bespreekt. In de middag ‘interview’ je – na een spoedcursus – stakeholders over hun expertise en kijk op laaggeletterdheid in 2025, om zo het toekomstbeeld verder aan te vullen.

Dag 3 – 28 mei: Visie op laaggeletterdheid in Nederland in 2025
Na een masterclass ‘clusteren’ van Reframing Studio, breng je structuur aan in de verzamelde bouwstenen van de toekomst. Met de andere ontwerpteams identificeer je gezamenlijk de onderstromen van de toekomstige wereld. Hoe beïnvloeden deze onderstromen het gedrag van mensen in 2025? En welke uitdagingen zullen er ontstaan?

Dag 4 – 11 juni: Ethische positie en stelling innemen in de toekomstige wereld
Reframing Studio neemt je mee in de gezamenlijk gevormde toekomstvisie op laaggeletterdheid in Nederland in 2025. Ieder ontwerpteam neemt afzonderlijk een ethische positie en stelling in de wereld van 2025 in. Accepteer je als team het gedrag zoals het zich in de toekomst openbaart? Of wil je het toekomstige gedrag van mensen beïnvloeden? De dag sluit af met een pitch van het ontwerpdoel van ieder team aan de betrokken stakeholders.

Creatie fase (juni – augustus 2019) 

Dag 5 – 21 juni: Customer Development & Personas
Hoe verhoudt het future frame zich tot het nu? In de creatiefase duik je samen met Corporate Startup Studio Aimforthemoon dieper in op jouw gekozen doelgroep middels interviews en observaties met ouders en kinderen. Je maakt kennis met het Value Proposition Canvas, een tool die helpt om alle plus- en pijnpunten in kaart te brengen voor de taken (jobs to be done) en doelen van jouw gekozen doelgroep. 

Dag 6 – 5 juli: Customer Journey & ideation
We maken de klantreis van jouw doelgroep op basis van huidig gedrag én de ideale klantreis van de toekomst. Waar zit de mismatch? Met alle inzichten uit de interviews en een duidelijke visuele reis, is het tijd om richting een oplossing te denken. Middels de ‘Crazy 8’ ga je brainstormen om tot een maximaal aantal variaties van je eerste idee te komen. Je hebt immers 300 ideeën nodig om tot één goed gelaagd concept te komen!

Dag 7 – 19 juli: Concepting
Met de ‘Walt Disney’ brainstorm ga je met je beste ideeën langs een ‘droomkamer’, ‘realistische kamer’ en ‘kritische kamer’. Hiermee bekijk je verschillende scenario’s voor je oplossing. Aan het einde van de sessie heb je je eerste (paper) prototype. 

Dag 8 – 2 augustus: Business Model Canvas & pitch
Het Business Model Canvas (BMC) beschrijft de 9 bouwblokken van een onderneming, stichting of start-up. Het helpt om een unieke waarde propositie te definiëren en om na te denken over je partners, kosten en kanalen. Je maakt de BMC voor jouw concept, zodat je duidelijk de sterktes en blind-spots in beeld hebt. Deze blind-spots vormen de basis van de experimenten die je gaat uitvoeren tijdens de validatiefase na de summerbreak. We eindigen met een Peers & Beers borrel bij Aimforthemoon met alle stakeholders. Tijd om je eerste ideeën te delen voor feedback.

Validatie fase (september – december 2019)

Dag 9 – 6 september: Assumptions & Experiment Design
In deze fase kom je met behulp van experimenten erachter of er écht behoefte is aan jouw concept. Plot jouw aannames en identificeer waar de focus voor validatie moet liggen. Je leert hoe je snel kan testen zowel online als offline. Doel in deze fase is om zoveel mogelijk experimenten te doen, want experimenten betekent leren! Én meten is weten!

Dag 10 – 27 september: Prototyping 2.0
Een verdieping op het standaard prototyping. Je test of jouw prototype de juiste oplossing biedt voor de doelgroep (conciërge MVP). Hoe reageren ze op jouw prototype? Begrijpen ze het concept? Werkt het zoals je het hebt ontworpen? Zonder technologie te gebruiken ga je in gesprek met je doelgroep en zie je hoe ze werkelijk jouw oplossing gebruiken.

Dag 11 – 18 oktober: Waarde, acquisitie en marketing
Jouw concept moet voldoende waarde leveren om te kunnen bestaan. Hoeveel is iets waard voor jouw doelgroep? Welke waarde is dat en hoe wordt daarvoor betaald? Je leert welke pricing en value strategieën er zijn en welke stappen je moet nemen om een goede strategie neer te zetten. Verder kijken we naar hoe jouw concept en jezelf te ‘vermarkten’.

Dag 12 – 31 oktober: De zakelijke kant
Een goed lopend initiatief of bedrijf gaat nooit alleen om het product of concept. Het zit in alle details van bedrijfsvoering tot aan financiering. Samen met BNO kijk je naar de zakelijke kanten van jouw concept zoals het verdienmodel, samenwerkingsvormen (met teamleden en externen) en contracten.

Dag 13 – 15 november: A winning pitch
Tijdens de laatste sessie leer je alles over de inhoud en presentatie van een goede pitch voor funding. Leer je perfecte ‘one sentence pitch’: een definitie van jouw aanbod, doelgroep, het probleem dat je oplost en je “geheime saus”.

29 november: Demo Day Event
Maak indruk op alle stakeholders en pitch voor funding bij partners van de HEMA Foundation, Reframing Studio en Aimforthemoon. Daarnaast maak je kans op een startkapitaal van € 5.000,- voor de top 3 pitches.

Menu