[us_page_title description=”1″ font_size=”1.8rem” inline=”1″]
  1. Home
  2. chevron_right
  3. programma

Setting the future scene (data ntb)

Workshop 1: Kick-off van tweedaagse met introductie reframing methodiek & deconstructie van het ‘nu’
Tijdens deze kick-off zetten we het accelerator programma met alle deelnemers neer en vieren we de start.
– Dag 1: Alle deelnemers maken kennis met elkaar, het programma en de werksessies die gaan komen. Vervolgens introduceren wij onze partners Reframing Studio & Aimforthemoon. Reframing Studio gaat in op hun werkmethode en het ontwerpproces. Aimforthemoon neemt je mee in het DNA van een start-up en het innovatieproces.
– Dag 2: deconstructie van het ‘nu’ – Tijdens de tweede dag word je actief ondergedompeld in de huidige context van laaggeletterdheid in Nederland, middels interviews, (literatuur)onderzoek en observaties met ouders, kinderen en andere relevante partijen.

Workshop 2: Verkenning van de toekomstige wereld in 2030
De dag start met het in kaart brengen van de toekomstige samenleving, waarna je de verzamelde bouwstenen deelt met andere teams. In de middag ‘interview’ je – na een spoedcursus van de Reframing Studio – stakeholders over hun expertise en kijk op laaggeletterdheid in 2030, om zo het toekomstbeeld verder aan te vullen.

Workshop 3: Onderstromen rond taalvaardigheid in Nederland in 2030
Je begint de dag met het bespreken van de totale set aan bouwstenen. Na een masterclass ‘clusteren’ van Reframing Studio, breng je structuur aan in de verzamelde bouwstenen van de toekomst. In teams ga je op zoek naar onderstromen van de toekomstige context rond taalvaardigheid in en om het gezin.

Workshop 4: Visie op taalvaardigheid in Nederland in 2030
Aan het begin van de vierde werksessie word je meegenomen door de samengevoegde set aan onderstromen en krijg je van Reframing Studio een Masterclass ‘samenhang’. Vervolgens zoek je in teams naar de relaties tussen de onderstromen. Hoe beïnvloeden deze onderstromen het gedrag van mensen in 2030? En welke uitdagingen zullen er ontstaan?

Workshop 5: Stelling innemen in de toekomstige wereld en teamvorming
Reframing Studio neemt je mee in de gezamenlijk gevormde toekomstvisie op taalvaardigheid in Nederland in 2030. Vervolgens worden definitieve ontwerpteams gevormd op basis van de persoonlijke voorkeursrichting.

Concept creatie (data ntb) 

Workshop 6: Kick-off creatiefase, gewenste ervaring & ideation
– Dag 1: Deze tweedaagse is de kick-off van de creatiefase en tevens een belangrijk teambuildingsmoment. Je neemt als team een ethische positie en stelling in, in de wereld van 2030. Aan het eind van deze dag presenteren de teams hun ontwerpdoelstellingen aan elkaar.
– Dag 2: Dag twee start je met een Masterclass ‘gewenste interactie’. Hoe wil je dat mensen jullie toekomstig concept (product, service, idee) gaan ervaren? Vervolgens bedenk je met je team, onder begeleiding van Aimforthemoon, eerste (deel)ideeën om jullie aannames mee te toetsen.

Workshop 7: Feedback
Je begint de dag met het delen van je eerste ideeën en resultaten met de groep. Je krijgt een roadmap workshop in de ochtend om de stap van 2030 naar het nu te maken. Daarna bereiden we ons voor op de feedbacksessie in de middag met betrokken externe stakeholders. Na deze feedback sessie in de middag kies je als team een idee om mee verder te gaan en formuleer je nieuwe aannames om de komende maand te gaan toetsen.

Extra coaching tussen workshops
Je wordt in individuele teamsessies intensief gecoacht in het toetsen van jullie aannames en het concretiseren van jullie concept.

Workshop 8: concept pitches!
Aan het begin van deze dag deel je als team jullie leerervaringen uit de experimenten en jullie concept zoals het nu staat. Je wordt gecoacht in het presenteren van jullie verhaal om aan het eind van de dag in een ontspannen setting te pitchen aan betrokken stakeholders en andere geïnteresseerden!

Concept validatie (data ntb)

Workshop 9: Concept validatie & desirability experimenten
Aimforthemoon neemt je de hele dag mee in concept creatie. Er is in de ochtend een workshop prototyping en experiment design (wat voor experimenten je allemaal kunt doen). In de middag ga jezelf aan de slag om de eerste experimenten vorm te geven en hoe je je concept kan valideren.

Workshop 10: Business Model Canvas
Behalve dat je concept goed gevalideerd moet zijn, krijg je ook hulp bij het vormgeven van een sociaal verantwoordelijk business model en de impact daarvan in de wereld. Dit gaat over je Value Proposition, Channels, Customer Relationships, Revenue Streams, Key Resources, Key Activities, Key Partnerships en Cost Structure.

Workshop 11: Feasibility experimenten
Deze dag gaat over de haalbaarheid van je concept en de activatie bevestiging. Je krijgt een workshop over de Pirate Metrix. Mensen kunnen activeren dat ze het product of de service gaan gebruiken. Wat is er voor nodig zodat de beoogde gebruikers het gaan omarmen en wat zijn de eerste kleine stappen die je moet zetten om tot goede eerste resultaten te komen?

Workshop 12: Viability experimenten
Deze dag kijk je nog eens kritisch naar je concept aan de hand van een Post Mortem sessie. Zijn er nog beren op de weg en hoe specificeren we die? Zijn er nog politieke, sociaal maatschappelijke, technologische of economische valkuilen nu of in de toekomst?

Workshop 13: Voorbereiding Demo Day
Tijdens de laatste sessie krijg je een masterclass ‘pitchen’ en leer je alles over de inhoud en presentatie van een goede pitch voor funding. Je maakt de perfecte ‘one sentence pitch’ eigen: een definitie van jouw aanbod, de beoogde gebruikers, het probleem dat je oplost en je “geheime saus”.

DEMO DAY!
Maak indruk op alle stakeholders en pitch voor funding bij partners van de HEMA Foundation, Reframing Studio en Aimforthemoon.

Menu