taalvaardigheid

  1. Home
  2. chevron_right
  3. taalvaardigheid

waarom taalvaardigheid?

25% van de Nederlandse kinderen begint aan school met een taalachterstand. In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen grote moeite met lezen en schrijven. 

Laaggeletterdheid wordt vaak van generatie op generatie doorgegeven. Opgroeien in een taalarm gezin waar weinig wordt gesproken en (voor)gelezen, vergroot de kans op laaggeletterdheid aanzienlijk. Kinderen hebben dan vaak onvoldoende woordenschat om een goede start te kunnen maken op de basisschool. HEMA Foundation wil deze vicieuze cirkel doorbreken met een effectieve familieaanpak voor gezinnen met kinderen van 0 – 4 jaar. Zo willen wij eraan bijdragen dat alle 4-jarigen met het juiste taalniveau naar de basisschool gaan.

onze ambitie

25% van de 4-jarigen heeft een taalachterstand die later moeilijk in te halen is. Op het gebied van taalbevordering ligt de focus met name op taalontwikkeling vanaf de basisschool. Terwijl in de periode daarvóór het fundament wordt gelegd. In de eerste vier levensjaren van een kind is een aantal factoren sterk bepalend voor de (hersen)ontwikkeling en daarmee het latere succes van het kind: liefde, structuur en een rijke taalomgeving.

Zwangeren en ouders van jonge kinderen wéten vaak niet hoe belangrijk het is om veel te praten met je kind vanaf de geboorte. Of hoe je dit op een laagdrempelige manier kunt doen. Dit geldt voor taalarme gezinnen, maar ook in meer hoogopgeleide gezinnen is dit niet vanzelfsprekend.

HEMA Foundation wil bewustwording creëren onder (aanstaande) ouders voor het belang van praten  vanaf de geboorte. Hiervoor werken wij samen met allerlei organisaties en professionals die betrokken zijn bij de eerste levensjaren van een kind. En organisaties die zich inzetten voor taalbevordering. Daarnaast zetten wij bewustwordingsactiviteiten op voor jong en oud. Zoals een landelijke voorlichtingscampagne, voorleesmiddagen voor jonge kinderen, het openen van zwerfboekenkasten en workshops voor (aanstaande) ouders. Ook ondersteunen wij impactvolle projecten die taalvaardigheid bij jonge kinderen stimuleren.

Heb je hulp nodig met lezen en schrijven? Wil jij leren voorlezen aan je (klein)kind? Dat kan! Bel voor advies en contact met iemand in jouw buurt gratis naar: 0800 023 4444.

impuls aan inclusiviteit

HEMA Foundation geeft iedere drie jaar een impuls aan een thema dat inclusiviteit bevordert. Tot 2022 zetten wij ons in voor taalvaardigheid. Wij kijken zorgvuldig welk opvolgend thema een impuls nodigt heeft en aansluit bij onze missie. De thema’s die wij kiezen zijn altijd in lijn met de Sustainable Development Goals. Dit zijn 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties om de wereld tot een betere plek te maken in 2030. Ook kijkt de HEMA Foundation goed naar de maatschappelijke behoeften in de samenleving en sluit hierop aan. Hiervoor werkt de foundation samen met verschillende partners, zoals NGOs, experts, scholen, bedrijven en opkomend talent.

Zo zorgt de HEMA Foundation ervoor dat meedoen aan het dagelijkse leven, vanzelfsprekend wordt. Voor iedereen.

activiteiten

Van in de buik tot een jaar: hoe ontwikkelt een kind taalvaardigheid?

9 tips die voorlezen aan jouw kind nog leuker maken

Start HEMA Foundation Accelerator

HEMA Foundation bestaat 1 jaar!

Zwerfboekenkast

Zwerfboekenkast in 55 HEMA-filialen

De VoorleesExpress

Meer HEMA punten

Sint Voorleesmiddag

Voorleesactiviteit Inclusiviteit HEMA Foundation

Voorleesmiddag oktober 2018

Lancering HEMA Foundation

Thomas Rau

Menu